|| Štefanovečka 10, 10040 Zagreb || Tel.: +385 1 4573 455 || MB: 01857860 || OIB: 29309190243 ||

Az adóhivatal hivatalos állásfoglalása a könyvelési bizonylatok (számlák) kötelező aláírásáról

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

2012.január 9.-én az adóhivatal kiadta hivatalos állásfoglalását (Klasa: 410-01/11-01/2048; Ur. broj: 513-07-21-01/12-4) melyben többek között megállapítja, hogy amennyiben a számla könyvelési bizonylatnak számít amely könyvelési alapot képez, abban az esetben a Számviteli törvény 6.pontjával összhangban alá kell írni. Az elektornikus bizonylaton a felelős személy aláírása helyett szerepelhet elektronikus aláírás az Elektornikus aláírásra vonatkozó törvénnyel összhangban.
A számlák aláírása nagyon fontos az adóelőleg elismerésénél is. Ez azt jelenti, hogy az áfát csak akkor tudjuk visszaigényelni ha a könyvelési bizonylat alá van írva (ebben az esetben a bejövő-költség számla).

Következtetés: A számla kiállításakor azokat alá kell írni függetlenül attól, hogy milyen formában állítják ki (kézzel kitöltött vagy elektronikusan kiállított). Az aláírás különbözhet a bizonylat (számla) formájától függően.